The Panda Wears Prada~


陽 光 下    -[國控風雲]
Time:2008-11-12

每 月 的 這 一 天 都 心 理 緊 張 ,
什 么 突 髮 問 題 一 發 生 便 立 竿 見 影 了 ,
預 算 這 工 作 更 不 好 搞 ,
又 缺 失 了 一 頓 午 餐 。
最 近 的 陽 光 很 明 媚 ,
卻 沒 有 空 閑 去 感 受 。


  Posted at  2008-11-12 23:43  Edit | Trackback(0)

Comments

呵呵..呢个天气最舒服就係训懒觉..

唔知点解 见到只猫就想训觉...
 回复 yoga 说:
貓貓最中意系太陽底下訓教,真倖福
(2008-11-25 23:41:23)
Posted by yoga ()  at   2008-11-16 20:29:35  [回复]