The Panda Wears Prada~


高 處 不 勝 寒    -[國控風雲]
Time:2008-09-23

一 連 兩 日 的 培 訓 ,
可 以 看 出 領 導 們 對 我 們 八 零 後 的 質 疑 ,
迫 不 及 待 給 我 們 思 想 改 造 。

號 稱 最 民 主 的 美 國 ,
其 實 國 民 都 知 道 沒 有 經 濟 自 由 則 無 法 建 立 民 主 根 基 ,
如 果 祅 魔 化 黃 金 的 是 美 聯 儲 ,
那 么 祅 魔 化 八 零 後 的 有 是 誰 ?


  Posted at  2008-09-23 23:36  Edit | Trackback(0)

Comments

如 果 祅 魔 化 黃 金 的 是 美 聯 儲 ,
那 么 祅 魔 化 八 零 後 的 有 是 誰 ?


时代同社会嘎变迁造成左思想嘎差异,意识形态上嘎冲突使原有势力排斥新势力.曾几何时我第又无去规限过已经有思想嘎90后呢?
Posted by 漏气 ()  at   2008-11-16 01:07:18  [回复]

90后比我们更加被妖魔化
 回复 nana 说:
呢D就系你睇我唔順眼我又睇你唔順眼的惡性循環喇
(2008-10-08 00:20:08)
Posted by nana (http://nana45.blogbus.com)  at   2008-09-28 18:32:56  [回复]

Wee~ 是我是我哈~
一起妖魔化~
 回复 york 说:
乜你系80後咩、???
(2008-10-08 00:19:06)
Posted by york ()  at   2008-09-27 17:56:11  [回复]

呵呵。。是我是我。。
 回复 yoga 说:
OH~NO~
(2008-10-08 00:18:14)
Posted by yoga ()  at   2008-09-27 10:09:50  [回复]