The Panda Wears Prada~


三 年 展    -[迷思于约伯的天平上]
Time:2008-09-13

每 三 年 的 廣 州  三 年 展 ,
記 錄 了 城 市 的 成 長 及 關 註 主 題 的 變 遷 。
但 囬 顧 過 去 自 身 的 三 年 ,
策 展 人 是 我 ,
創 作 人 是 我 ,
而 觀 衆 就 是 大 傢 ,
卻 沒 什 么 成 果 可 展 的 。
好 像 越 活 越 迷 糊 … …


  Posted at  2008-09-13 23:24  Edit | Trackback(0)

Comments

我都有去呢~~~~不过没见到你~都是在果日!
 回复 葵 说:
禁橋??真系無緣分喇
(2008-10-08 00:15:56)
Posted by 葵 ()  at   2008-09-24 00:04:39  [回复]

一定在不知不觉中有进步的!若干年再回头会看的更清楚吧
 回复 nana 说:
這是我所期待的
(2008-10-01 22:56:10)
Posted by nana (http://nana45.blogbus.com)  at   2008-09-21 21:35:55  [回复]

呀呀~~~ 我都有看呢~~

感覺,還不錯哦~!!
 回复 陣陣 说:
陣陣~很久沒有見麵呢~自從畢業典禮以后。。。。
(2008-09-21 14:27:07)
Posted by 陣陣 ()  at   2008-09-19 01:07:06  [回复]

我都未去睇呢。。
 回复 leeleaf 说:
有空去看看吧~
(2008-09-21 14:26:08)
Posted by leeleaf (http://leeleaf.com/)  at   2008-09-18 17:21:26  [回复]

我也是 越活越不知所谓了
 回复 yoga 说:
是否不知所謂都要活阿。。。。。。。
(2008-09-21 14:25:16)
Posted by yoga (http://yogafoto.blogbus.com)  at   2008-09-18 17:06:22  [回复]

比上次失望的三年展。
你已经在不断学习和锻炼着自己呢~ !^__^
Posted by york ()  at   2008-09-18 12:43:36  [回复]