The Panda Wears Prada~


花開富貴    -[家庭怪谈]
Time:2008-03-01

祝笙色電腦噴繪公司開業大吉,
花開富貴。
日記賬還在我手中,
可我不再是它的管理者,
感覺已經分道揚鑣。
希望大傢在自己的路上一帆風順吧,
牛兒在鼠年要大戰雄圖噢~!


  Posted at  2008-03-01 23:20  Edit | Trackback(0)

Comments

喜欢郁金香
 回复 BINBIN 说:
我也喜歡呢~
(2008-03-03 01:07:35)
Posted by BINBIN (http://binbin1978.blogbus.com/)  at   2008-03-02 22:20:57  [回复]

真有朝气的花
 回复 qiqi 说:
春煖花開嘛~
(2008-03-03 01:01:14)
Posted by qiqi (http://greenelves.blogbus.com)  at   2008-03-02 10:51:36  [回复]