The Panda Wears Prada~


follow you    -[第一神经如是说]
Time:2008-02-17

剛剛看到妳發的片,
刺激到我了。
女人的猜忌真恐怖,
另外一個影子會是他嗎?
雖然已經過去了,
但我還戒不了把眼光投向妳身上,
妳一定不知道,
我一直跟在妳身后。


  Posted at  2008-02-17 02:02  Edit | Trackback(0)

Comments

喜欢这张的质感
 回复 BINBIN 说:
逼沖的顔色~
(2008-02-17 22:15:21)
Posted by BINBIN (http://binbin1978.blogbus.com/)  at   2008-02-17 21:46:58  [回复]

边个刺激到你啊?冷静。。
 回复 cha 说:
鬱鬱鬱個XGF~唔知點解我好在意佢嘎一舉一動
(2008-02-17 22:13:34)
Posted by cha ()  at   2008-02-17 19:00:36  [回复]

睇真D原来喺中六,快乐跟喺你后面,快点重逢拉~
 回复 york 说:
系呀~好眼力窩~
感希望佢快D同我相認啦~!!!
(2008-02-17 22:09:13)
Posted by york ()  at   2008-02-17 14:43:49  [回复]

救命,这些天几乎没有时间更新,我以前便是会放弃很多投入工作的人,这些天我在想一个问题,希望自己能坚持做自己喜欢的事,包括写BLOG。。。工作的确和找情人一样啊,谁知道一开始的选择的对或错?喜欢黑白那辑照片,很想去HK,只是想到真的没有时间,哎~~很久没有和你聊天了,你最近过得怎样呢?
 回复 punkfish 说:
最近~我想了很久也想不到一個詞去形容。
希望妳工作一切順利啦~保持身體健康同心情愉快~
有空的話我們多出來精神充電充電~
(2008-02-17 22:06:14)
Posted by punkfish ()  at   2008-02-17 11:22:13  [回复]